Återvinning

Återvinning av förpackningar

Källsortera våra förpackningar enligt nedan:

800g-4,8kg påsar ska sorteras som plast.

10-14kg påsar ska sorteras som papper.

Höljet på ångkokta korvarna ska sorteras som plast.

 

Alla våra förpackningar är gjorda av livsmedels godkända material.